Klargør Ubuntu til en Joomla installation:

1. Ubuntu-desktop & Ubuntu-server uden LAMP-servere:

Når du har installeret en Ubuntu er der ikke som standard installeret LAMP-servere, er du på en desktop udgave skal du åbne progammet Terminal, du finder ved at gå til Panelhjem og skrive "term".

Start Terminal

Klik nu på Terminal iconen, har du en server udgave af Ubuntu skal du blot være logget ind.

Installer Task selector:

først er det nødvendigt at installere Ubuntu's "task selector", skriv følgende:

sudo apt-get install tasksel

Start nu task selectoren med komandoen:

sudo tasksel

Valg af programmer

Marker nu

OpenSSH server, giver mulighed for senere at bruge SSH, & LAMP server og tryk på <O.k.>

Installationen af pakker begynder, næste stop er når MySQL-serveren installeres, her skal du indtaste det password du ønsker at bruge som MySQL's root user.

MySQL root user

Indtast nu password og klik på <O.k.> gentag indtastningen så vi er sikre på at du har skrevet rigtigt.

Du har nu installeret LAMP-servererne du fortsætter nu i afsnit 2.

2. Ubuntu-desktop & Ubuntu-server med LAMP-servere:

Her skal vi først se på PHP indstillingen

PHP - Disable Output Buffering:

Joomla installationer 2.5x og fremad forventer at "Disable Output Buffering" er sat til off, dette kan rettes ved at starte editoren nano , finde linien med indholdet "output_buffering = 4096", og rette dette til "output_buffering = off", gør følgende:

sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

find output buffering

Tast Ctrl+W og indtast "output_buffering = 4096" og tryk Enter

ret output buffering

Ret linien til "output_buffering = off" og tryk Ctrl+O og tryk så Enter for at gemme rettelsesn.

Tryk Ctrl+X for at afslutte nano editoren.

Apache indstillinger:

Her opretter du en "VirtualHost block" til hver Joomla installation, som du ønsker på din Ubuntu PC, scriptet "a2ensite" bruges til at oprette en VirtualHost block og scriptet "a2dissite"  bruges til at fjerne en VirtulHost block, men før vi kan oprette en site variable af samme navn som ens VirtualHost block.

Jeg vil oprette 2 VirtualHost block, en til at placere min Joomla 2.5.x side i og en til min Joomal 3.0.x side i.

Joomla 2.5.x:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/joomla_259
sudo a2ensite joomla_259

Joomal 3.0.x:

sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/joomla_303
sudo a2ensite joomla_303

Genstart nu Apache:

sudo service apache2 reload

MySQL Databasen:

Joomla skal bruge en database for at virke, her vil du oprette to databaser, en til din Joomla 2.5.x installation og en til din Joomla 3.0.x installation.

Når man skal oprette en MySQL database skal man først logge ind som en bruger med de nødvendige rettigheder, her er det root brugeren, oprette databasen, oprette en bruger med de som Joomla kan forbinde sig til, og give denne bruger de nødvendige rettigheder og til sidst forlade MySQL interfaceset.

Her er komandoerne for Joomla 2.5.x databasen:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE joomla_259;
CREATE USER 'j259'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla_259.* TO 'j259' IDENTIFIED BY '1234';
exit

Her er komandoerne for Joomla 3.0.x databasen: 

mysql -u root -p
CREATE DATABASE joomla_303;
CREATE USER 'j303'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla_303.* TO 'j303' IDENTIFIED BY '1234';
exit 

Unzip:

Når vi henter Joomla's installations pakker er de pakket i en zip fil, for at unzippe dem skal vi bruge programmet unzip. Ubuntu har ikke som standard unzip installeret, men det kan let rettes, med følgende instuktion:

sudo apt-get install unzip

3. Hvad så nu:

Du har nu rettet Ubuntu til så en installation af Joomla er lige ud af vejen.

SE HVORDAN I NÆSTE ARTIKKEL 2. Trin - Joomla installation på Ubuntu 12.04 LTS.